NA KRÚŽOK SA DÁ PRIHLÁSIŤ KEDYKOĽVEK POČAS CELÉHO ŠK. ROKA. PLATÍ SA IBA ALIKVOTNÁ ČIASTKA ZA ABSOLVOVANÉ HODINY.

(V poznámke prihlášky uveďte dátum nástupu na krúžok. Následne Vám upravíme sumu na úhradu v zálohovej faktúre)

Vyberte si prosím mesto (podľa abecedy):

2900

Nadšených detí

100

Zapojených škôl

6920

Hodín hravého učenia

60

Postavených projektov