List Ježiškovi – Súťaž o fantastické LEGO® darčeky.


Pravidlá súťaže:

1) Napíš alebo nakresli LEGO® list Ježiškovi s textom: Milý Ježiško,
pod vianočný stromček by som si veľmi želal prihlásiť na 2. polrok LEGO® krúžku Tvorivé stavebnice lebo: (napíšte vlastnými slovami Váš dôvod).

 

2) Fotku listu, krstné meno, vek a mesto bydliska autora nahraj na stránke https://tvorivestavebnice.sk/list-jeziskovi/ do 24. 12. 2018. Povolený formát obrázka je JPG, PDF, PNG a maximálna veľkosť obrázka je 3 MB.

 

3) Hlasuje sa „lajknutím“, teda označením súťažného obrázka tlačidlom „like“ (páči sa mi to) na našej Facebookovej stránke Tvorivé stavebnice v albume List Ježiškovi https://www.facebook.com/pg/tvorivestavebnice/photos/?tab=album&album_id=2159120774305661 do 6.1.2019 o 24.00.

Traja autori, ktorých listy získajú najväčší počet označení „páči sa mi to“ („lajkov“) na našej Facebookovej stránke, vyhrajú super LEGO ceny:

 

1. cena: LEGO® Super Heroes – Batmobil ovládaný aplikáciou v hodnote 100 EUR

2. cena: LEGO® TECHNIC – Preprava kontajnerov v hodnote 55 EUR

3. cena: LEGO® CITY – Ťahač na prepravu ťažkého nákladu v hodnote 30 EUR

 

4) Mená výhercov uverejníme do 9.1.2019 na našej Facebookovej stránke https://www.facebook.com/tvorivestavebnice/

 

5) Organizátorom súťaže je spoločnosť TALENTY s. r. o. , Kostolná pri Dunaji 244, 903 01 Senec

 

6) Súťaž je určená pre žiakov a žiačky základných škôl na Slovensku. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci a rodinní príslušníci organizátora

 

7) Do súťaže môžu fotografie poslať za deti ich rodičia, alebo zákonný zástupcovia. Za jedno dieťa je možné poslať iba jednu fotografiu listu. Jeden rodič, alebo zákonný zástupca môže poslať fotografie listov aj za viac detí.

 

8) Zaslaním fotografie listu zasielateľ prehlasuje, že je rodičom alebo zákonným zástupcom autora a dielo nie je vytvorené inou osobou, ktorá s uverejnením nie je oboznámená.

 

9) Zaslaním fotografie listu rodič alebo zákonný zástupca autora súhlasí s použitím zaslanej fotografie pre potreby propagácie krúžku Tvorivé stavebnice na sociálnych sieťach a webových stránkach Tvorivé stavebnice.

 

10) Účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajovv znení neskorších predpisov organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, telefónneho čísla, emailovej adresy a poštovej adresy a tiež so spracovaním mena, veku a mesta bydliska svojho dieťaťa, poskytnutých v rámci súťaže a k ich využívaniu na účely realizácie súťaže „List Ježiškovi“, identifikácie výhercov, oznámenia a odovzdania výhier a spracovania súvisiacej agendy. Súhlas je daný na dobu 3 mesiacov. Údaje o súťažiacich použije spoločnosť TALENTY s. r. o výlučne na účely súťaže a nikdy ich nepredá, ani inak neposkytne tretej strane.

 

Účastník berie na vedomie, že má právo  svoj súhlas kedykoľvek odvolať elektronicky na adrese info@vorivestavebnice.sk. Ďalej má právo na poskytnutie kópie spracovaných osobných údajov, ako aj na informácie o tom, ako osobné údaje používame, právo na opravu osobných údajov, právo požiadať o vymazanie osobných údajov, pokiaľ toto právo nie je obmedzené právnymi a zákonnými povinnosťami. Ďalej právo na obmedzenie spracúvania  osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak sa domnieva, že osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne.

 

11) Účasťou v súťaži účastník prehlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky a zároveň berie na vedomie, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.