Kto sme a čo robíme

page2_img1

Našim cieľom je podpora talentov v radoch mládeže.

OZ TALENTY chce podporovať kreativitu, zručnosti, tvorivosť a komunikáciu mladých ľudí. Podporujeme občiansku iniciatívu v oblasti vzdelávania, literatúry, kultúry a športu. Podporujeme dobrovoľníctvo ako prirodzenú formu angažovanosti mladých ľudí a prejav iniciatívy a solidarity. Podporujeme vzdelávanie v oblasti vedy a techniky, humanitných vied, kultúry, žurnalistiky, práva a politológie. Našim cieľom je podpora talentov prednostne v radoch mládeže.

Read More

Bezpečné a motivačné prostredie

Read More

Orientácia na úspech každého dieťaťa

Read More