OZNAM: V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 LEGO KRÚŽKY NA ŠKOLÁCH NEORGANIZUJEME. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

Hravé učenie s LEGO® stavebnicami

Ponúkame krúžky pre základné školy, založené na originálnom systéme LEGO® stavebníc. Stimulujeme detský záujem objavovať a získavať nové poznatky prostredníctvom hry. Školákom vštepujeme kritické myslenie, predstavivosť a kreativitu. Sústredíme sa na rozvoj zručností pre 21. storočie.

Pripravujeme deti na úspešnú budúcnosť!

Záleží nám na tom, aby vaše dieťa bolo úspešné v živote. Rozvoj detských talentov berieme vážne. Spolu môžeme podporiť vaše dieťa spôsobom, ktorý ho inšpiruje, zapája a povzbudzuje k aktivite. Motivuje ho k spolupráci a rozvoju zručností pre hravé zvládnutie výziev, ktoré ho čakajú v živote.

Vzdelanie ako zábava

  • Objavuj základy vedy a techniky formou skladania LEGO® stavebníc
  • Deti stavajú zaujímavé LEGO® modely, hrajú sa a učia
  • LEGO® modely reálnych strojov a mechanizmov
  • Oboznámenie sa s problémom, hypotézy žiakov
  • Stavanie LEGO® modelov na danú tému pomocou návodu
  • Hra s modelom, overovanie hypotéz

Príprava na reálny svet

Ponúkame deťom konkurenčnú výhodu v reálnom svete.

Naše krúžky zaručujú 100% relevantnosť a aktuálnosť pre deti. Žiaci neriešia abstraktné témy, ale bežné problémy, s ktorými sa stretnú v reálnom živote.

Prihlásiť

Veda ako záruka kvality

Metodika našich krúžkov je založená na viac ako 35 ročnom výskume spoločnosti LEGO® Education.

Spoločnosť LEGO® Education investuje ročne miliardy Eúr do výskumu a vývoja v niekoľkých výskumných centrách po celom svete. Rozsiahly výskum dopĺňajú bohaté skúsenosti a spolupráca učiteľov, ktorí uplatňujú tento systém hravého vzdelávania po celom svete. Práve dôraz na intenzívny a kvalitný výskum je zárukou kvality. Naše krúžky vedú vyškolení vedúci s certifikátom spoločnosti.

Prihlásiť

Hravé učenie

1wr

Rozvoj tvorivosti a fantázie dieťaťa

s LEGO®

2wr

Rozvoj schopnosti riešiť problémy a vytrvalosti.

kockami

4wr

Podpora práce v tíme na spoločnom projekte.